dezinfekcia auta ozonom
ozón ničí

 

O ozóneVznik a výskyt ozónuVlastnosti ozónuÚčinky na organizmusOzón a baktérie, mikroorganizmi

 

Ako a kde vzníká ozón?

Vznik ozónu je podmienený existenciou voľného atómu v kyslíku, ktorý sa dá získať rozšiepením stabilnej dvojatómovej kyslíkovej molekuly. To sa dá dosiahnúť dodaním dostatočného množstvu energie napríklad ultrafialovým slnečným žiarením alebo vysokonapäťovými výbojmi pri búrke. Po rozštiepení molekuly O2 dochádza následne k rekombinačnému procesu, ked sa voľné atómy kyslíka zoskupujú späť do dvojatómových molekúl kyslíka, pritom však niektoré atómz sa zoskupia do voľné väzby s tromi atómami kyslíku. Táto molekula bolo pomenovaná ako ozón. Molekula ozónu O3 je nestabilná a po určitej dobe sa rozpadá na molekulu O2 a atom O. Samotný atóm je veľmi reaktívny.

Vďaka tejto nestabilite je ozón veľmi silné oxidačné činidlo

 

V prírode ozón vzniká:
  • V atomosfére pri búrke vysokým napätím a bleskami
  • Slnečným žiarením, najviac však ultrafialovým
  • Fotochemicky za súčasného pôsobenia smogu a žiarenia
Technicky sa dá ozón vyrobiť:
  • Vysokonapäťovými výbojmi vo vzduchu alebo v kyslíku
  • Ultrafialovými výbojkami ( horské slnko )
  • Pomocou plazmy

 

Ozón je veľmi nestabilný a nie je možné ho skladovať, preto sa musí vyrábať na mieste potreby!

 

 


  • Dezinfekciu ozónom vykonáva spoločnosť AutoSet, s.r.o., Vojenská 7 Levice
  • Vytvorené 2013 Všetky práva vyhradené
  • zdroj informácií www.ozontech.cz

 

Ozón všeobecne - Vznik a výskyt ozónu - Fyzikálne vlastnosti - Účinky na organizmus - Ozón a mikroorganizmy